ANJA_kuluttajalehti_0818

Kyseinen esitys lääkelain muuttami- selle annetaan eduskunnalle alkuke- sästä 2018. Sen pohjana on vuoden 2014 esitys (HE 326/2014 vp), jota eduskunta ei ehtinyt käsitellä lop- puun vuonna 2015.  Tässä esityksessä keskeistä on apteekkilupien myöntämiseen liit- tyvät tekijät. Pyrkimyksenä on lisätä apteekkilupien määrää. Lisäksi esi- tyksessä esitetään muutoksia muun muassa hakijoiden taustojen tarkas- tamiseen sekä asiakastilojen yhte- näisyyteen. Muutosten on ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2019 alussa. Lääkelain muutoksilla pyritään apteekkipalveluiden saatavuuden parantamiseen Uusilla apteekkiluvilla parannuksia palvelutarjontaan − Esityksessä ehdotetaan, että lää- kealan turvallisuus- ja kehittämis- keskus Fimea voisi jatkossa myön- tää apteekkiluvan myös tilanteessa, jossa se ei lääkkeiden saatavuuden näkökulmasta ole välttämätöntä, kertoo Närhi. Tällöin perusteena toi- misi kyseisen alueen palvelutarjon- nan parantaminen, hän lisää.  Käytännössä apteekkien määrän kasvu tulisi vahvimmin näkyviin suu- remmissa kaupungeissa.  Uusia apteekkilupia voitaisiin li- Lääkelain muutokset ovat olleet vahvasti esillä viime aikoina. Kysyimme sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevalta virkamieheltä, Ulla Närhiltä, miten muutokset vaikuttaisivat apteekkitoimialaan ja miten apteekkiasiointi tulisi muuttumaan lakimuutosten myötä. ANJA | 10

RkJQdWJsaXNoZXIy MTY2NTI=